Bursa Escort Bursa Escort Bursa Escort Bursa Escort Bursa Escort Bursa Escort istanbul escort bayan istanbul escort bayan istanbul escort bayan vtunnel
Bugun...
Bizi izleyin:Yurt Dışından Araç ile Gelmek ve Gitmek Hakkında Herşey

Tarih: 19-09-2015 19:42:14 + -


Aracınız ile Türkiye geliyor veya başka bir ülkeye gidiyorsanız dikkat etmeniz altın kurallar Gümrükler Genel Müdürlüğünden soru ve cevaplar


Yurt Dışından Araç ile Gelmek ve Gitmek Hakkında Herşey

Yolcu Beraberi Taşıtlar
Soru: Turistik kolaylıklar kapsamında getirilen taşıtlara verilen sürelerin 2 yıla çıkarılacağı şeklinde bir bilgi duydum doğru mu?
Cevap: Hayır. Turistik kolaylıklar kapsamında getirilen taşıtlara 180 gün, yurtdışından emekli olanlara 360 gün süre verilmektedir. Bu sürelerin 2 yıla çıkarılması ile ilgili bir çalışma bulunmamaktadır.
Soru: Turistik kolaylıklar kapsamında yurtdışından nasıl otomobil getirebilirim?
Cevap: Geçici İthal Edilen Kara Taşıtlarına İlişkin Tebliğ (Seri No:1) gereğince turistik kolaylıklar kapsamında yurtdışından geçici olarak taşıt ithal edebilmek için yurtdışında yerleşik olmanız gerekmektedir.
Soru: Yurtdışında yerleşik olmak ne demektir?
Cevap: Kişinin bir yıl içerisinde 185 günden uzun bir süre Türkiye dışında bulunması halinde yurtdışında yerleşik olduğu kabul edilir ve turistik kolaylıklar kapsamında taşıt getirmesi mümkündür.
Soru: 1 yıl hesaplanırken takvim yılı mı esas alınır/hesap nasıl yapılır?
Cevap: 1 yıl hesabı yapılırken kişinin Türkiye’ye geliş tarihinden 1 yıl geriye doğru gidilerek, son 1 yıl içerisindeki durumuna bakılarak hesap yapılır. (Örneğin kişi 05.04.2010 tarihinde Türkiye’ye giriş için başvurmuş ise 05.04.2010 ile 05.04.2009 tarihleri arasındaki 1 yıl içerisinde nerede bulunduğuna bakılır.)
Soru: Turistik kolaylıklar kapsamında girişi yapılacak taşıtlara ne kadar süre verilmektedir?
Cevap: Kişinin taşıtı ile birlikte Türkiye’de kalabileceği azami süre 180 gündür. Emekliler için özel bir düzenleme yapılarak 360 gün süre verilmektedir. Bu süreler, kişinin ve taşıtının kesintisiz 185 gün yurtdışında bulunması halinde verilir.

Kesintisiz 185 gün yurtdışında kalmadan Türkiye’ye giriş yapılmak istenilmesi halinde Yurtdışında yerleşik olmak ne demektir?” sorusunda anlatıldığı şekilde hesap yapılarak, kişinin Türkiye’de kaldığı süreler düşülerek kalan süre verilir.
Soru: Turistik kolaylıklar kapsamında getirdiğim taşıtım için verilen süreyi geçirirsem ne olur?
Cevap: Kişisel kullanıma mahsus kara taşıtları için kanuni yurtta kalma süresinin bitimini takip eden 1 (bir) ay içerisinde yurtdışı edildiğinde veya gümrükçe onaylanan bir işlem veya kullanıma tabi tutulduğunda; 4458 sayılı Gümrük Kanunun 241/3-l maddesi uyarınca para cezası,

Kişisel kullanıma mahsus kara taşıtları için kanuni yurtta kalma süresinin bitimini takip eden 2 (iki) ay içerisinde yurtdışı edildiğinde veya gümrükçe onaylanan bir işlem veya kullanıma tabi tutulduğunda; 4458 sayılı Gümrük Kanunun 241/4-g maddesi uyarınca para cezası,

Kişisel kullanıma mahsus kara taşıtları için kanuni yurtta kalma süresinin bitimini takip eden 3 (üç) ayı aşmayan sürede yurtdışı edildiğinde veya gümrükçe onaylanan bir işlem veya kullanıma tabi tutulduğunda; 4458 sayılı Gümrük Kanunun 241/5-b maddesi uyarınca para cezası,

Kişisel kullanıma mahsus kara taşıtları için kanuni yurtta kalma süresinin bitimini takip eden 3 (üç) ayı geçen sürede yurtdışı edildiğinde veya gümrükçe onaylanan bir işlem veya kullanıma tabi tutulduğunda; 4458 sayılı Gümrük Kanunun 238.maddesi uyarınca aracın gümrük vergileri tutarının ¼ (dörtte biri) oranında para cezası,
Tahsil edilir.
Soru: Turistik kolaylıklar kapsamında geçici taşıt ithal ederken ibraz etmem gereken belgeler nelerdir?
Cevap: Taşıtın mülkiyet belgesi (taşıt, giriş yapacak kişiye ait değil ise geçerli bir vekâletname), taşıta ait Türkiye’de geçerli sigorta poliçesi, kişinin pasaportu, yurtdışından emekliler için emekli olduğuna ilişkin konsolosluktan onaylanmış Türkçe tercümeli emekli olduğunu gösterir belgelerin ibrazı gerekir.
Soru: Vekâlet belgesi olarak neler kabul edilmektedir?
Cevap: Elçilik, konsolosluk veya noterlikçe onaylı vekâletnameler,

Ya da taşıtı getiren şahıs ile taşıtın mülkiyet sahibinin giriş gümrük idarelerinde hazır bulunmaları hâlinde, bu kişilerin kendi aralarında düzenleyecekleri ve gümrük idarelerince onaylanan vekâletname,

Gerçek kişilerin kendi aralarında düzenleyerek ilgili ülkenin gümrük, belediye, emniyet ve mahkeme gibi resmi makamlarına onaylatılmış olan belgeler,

Uluslararası Tur İttifakı (AİT) ve Uluslararası Otomobil Federasyonu (FIA) üyesi ülkelerin otomobil kuruluşlarınca düzenlenen belgeler,

Otomobil firmaları ve diğer tüzel kişiliklere ait taşıtlar için firma sahibi veya yönetim kurulunun imza ve onayını içeren vekâletnameler,

Kiralanmak suretiyle (rent a car) getirilen taşıtlar için kira sözleşmesi gibi belgeler, kabul edilmektedir.
Soru: Getirdiğim taşıt pasaportuma kayıt edilmek zorunda mı?
Cevap: Evet. Turistik kolaylıklar kapsamında getirilen taşıtlar pasaportunuza kaydedilmektedir.
Soru: Bu işlemler için ödeme yapmam gerekiyor mu?
Cevap: Hayır. Bu işlemler için bir ücret alınmamaktadır.
Soru: Türkiye’de yaşıyorum yurtdışından geçici araç getirebilir miyim?
Cevap: Türkiye’de yerleşik birisinin yurtdışından geçici olarak araç ithal etmesi mümkün değildir.
Soru: Türkiye’de yaşıyorum, yurtdışında yaşayan akrabam/arkadaşım/eşim vs. burada benim kullanmam için taşıt getirip bana bırakabilir mi?
Cevap: Turistik kolaylıklar kapsamında getirilen taşıtların Türkiye’de yerleşik birisinin kullanımına bırakılması mümkün değildir. Bu durumun tespiti halinde ilgili hakkında 4458 sayılı Gümrük Kanununun 238 inci maddesi uyarınca cezai işlem yapılır.
Soru: Eşim yabancı, onun adına araç getirebilir miyim?
Cevap: Yabancı olan eşinizin yurtdışından taşıt getirebilmesi için yurtdışında kesintisiz 185 gün bulunması gerekmektedir. Ayrıca turistik kolaylıklar kapsamında yapılan işlemlerde kişinin uyruğunun bir önemi bulunmamakta olup, yurtdışında yerleşik olup olmadığı göz önünde bulundurulur.
Soru: Yabancı uyrukluyum/Türk vatandaşlığından çıktım/çifte vatandaşım turistik kolaylıklar kapsamında araç getirebilir miyim?
Cevap: Turistik kolaylıklar kapsamında yapılan işlemlerde kişinin uyruğunun bir önemi bulunmamaktadır. Yurtdışında yerleşik olmak yeterlidir.
Soru: Yurtdışında yaşıyorum, şirketimin arabası ile Türkiye’ye giriş yapabilir miyim?
Cevap: Taşıtın mülkiyeti başka bir şahıs ya da şirket adına ise giriş esnasında gümrük idaresine geçerli bir vekâletname ibraz etmeniz gerekmekte olup, verilen süre sonunda taşıtı yurtdışı etmeniz gerekmektedir.
Soru: Yurtdışında bulunan şirketim Türkiye’de şube/acente vs. açtı. Taşıtları Türkiye’de kullanmak üzere getirebilir miyim?
Cevap: Yurtdışında bulunan şirketinizin Türkiye’de şube/acente açması nedeniyle şirketinize ait araçların Türkiye’de sürekli kullanılmak üzere getirilmesi Geçici İthal Edilen Kara Taşıtlarına İlişkin Gümrük Genel Tebliği (Seri No:1) hükümleri uyarınca mümkün değildir.
Soru: Babam yurtdışında yaşıyor, fakat ben Türkiye’de yaşıyorum. Babama ait yurtdışındaki aracı Türkiye’ye ben getirebilir miyim?
Cevap: Türkiye’de yerleşik bir kişinin, yurtdışında yaşayan başka birisine ait aracı geçici olarak ithal etmesi mümkün değildir.
Soru: Çifte pasaport sahibiyim. Türkiye’ye giriş yaptığıma ilişkin tüm bilgiler Türk pasaportumda kayıtlı. Diğer pasaportum üzerine kayıt yaptırarak taşıt getirebilir miyim?
Cevap: Bu tip işlemler yanıltıcı bilgi ve belgeler ile gümrük idaresini yanıltarak işlem yapmak kapsamında değerlendirileceğinden bu şekilde davranılmaması gerekmektedir.
Soru: Otomobilim ile birlikte motosikletimi ya da karavanımı getirmek istiyorum. Bu mümkün müdür?
Cevap: Kişisel kullanıma mahsus kara taşıtınız ile birlikte karavan, motosiklet, yat, bot, jet/ski vb. getirebilirsiniz.
Soru: Yurtdışında yaşıyorum ancak Türkiye’den emekli oldum. Getirdiğim taşıta 360 gün süre verilebilir mi?
Cevap: Taşıtınıza 360 gün süre verilebilmesi için yurtdışından emekli olmanız gerekmektedir. Türkiye’den emekli olanlara bu süre verilmemektedir.
Soru: Türkiye’ye girişte emekli belgemi ibraz edemediğim için 180 gün süre verildi. Emeklilik belgemi temin ettim. Bana 360 günlük süreden kalan kısmı verilebilir mi, ne yapmam gerekiyor?
Cevap: Emekli belgenizi daha sonradan temin etmeniz halinde, en yakın Gümrük İdaresine başvurarak kalan sürenin verilmesini isteyebilirsiniz.
Soru: 60 yaşın üzerindeyim ve yurtdışında sürekli serbest olarak çalıştım. Benim taşıtıma 360 gün süre verilebilir mi?
Cevap: Hayır, taşıtınıza 180 gün süre verilir. Taşıtınıza 360 gün süre verilebilmesi için yurtdışından emekli olunduğuna ilişkin belgelerin ibrazı gerekmektedir.
Soru: Türkiye’ye taşıtım ile giriş yaptım ve verilen süre bitmeden taşıtım ile yurtdışına çıktım. 185 gün yurt dışında bulunmadan yeniden taşıt gelebilir miyim?
Cevap: Türkiye’ye geçici giriş yapılarak sürenin tamamını kullanmadan yurtdışına çıkış yapmanız ve yeniden giriş yapmak istemeniz halinde kullanmadığınız kalan süreler verilerek taşıtınızın girişine izin verilir.
Soru: Türkiye’de taşıtım ile birlikte 180 gün kalarak aracımı yurtdışına çıkardım. Tekrar ne zaman araç getirebilirim?
Cevap: Kesintisiz 185 gün yurtdışında bulunmanız halinde yeniden taşıt getirebilirsiniz. Aksi halde taşıt getirmeniz mümkün değildir.
Soru: Türkiye’de taşıtım ile birlikte 180 gün kalarak aracımı yurtdışına çıkardım. Sınır kapısından giriş çıkış yapsam tekrar 180 gün süre verilir mi?
Cevap: Yurtdışında kesintisiz 185 gün bulunmanız gerekmektedir. Yurtdışında kesintisiz 185 gün bulunmadan yeniden taşıt getirmeniz mümkün değildir.
Soru: Türkiye’de taşıtım ile birlikte 180 gün kalarak aracımı yurtdışına çıkardım. Belirli bir süre yurtdışında kalmadan adıma kayıtlı başka bir taşıt ile giriş yapabilir miyim?
Cevap: Yurtdışında kesintisiz 185 gün bulunmanız gerekmektedir. Yurtdışında kesintisiz 185 gün bulunmadan başka bir taşıt da olsa yeniden taşıt getirmeniz mümkün değildir.
Soru: Türkiye’de taşıtım ile birlikte 180 gün kalarak aracımı yurtdışına çıkardım. Aracımı orada bir başkasına satsam, aracımı satın alan kişi bu aracı Türkiye’ye getirebilir mi?FACEBOOK YORUM
Yorum

DİĞER Avrupa Haberleri

ÇOK OKUNAN HABERLER
 • BUGÜN
 • BU HAFTA
 • BU AY
SON YORUMLANANLAR
FOTO GALERİ
 • Fas Turizmi ve Fas Resimleri
  Fas Turizmi ve Fas Resimleri
 • Bir Gül Bahçesine Girercesine
  Bir Gül Bahçesine Girercesine
 • Poz veren hayvanlar
  Poz veren hayvanlar
 • Günün Fotoğrafları-Hayatın İçinden
  Günün Fotoğrafları-Hayatın İçinden
 • Halı ve Kilim Motiflerinden Örnekler
  Halı ve Kilim Motiflerinden Örnekler
 • 1932 Yılı Reklamları
  1932 Yılı Reklamları
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
 • Dış Ticaret de Teslim Şekilleri
  Dış Ticaret de Teslim Şekilleri
 • Frikik oyunu
  Frikik oyunu
 • Bob Marley,merak etme ,mutlu ol
  Bob Marley,merak etme ,mutlu ol
 • Bob Marley-no woman no cry
  Bob Marley-no woman no cry
 • Kedilerin efendisi
  Kedilerin efendisi
 • Osmangazi köprüsünden geçiş
  Osmangazi köprüsünden geçiş
VİDEO GALERİ
YUKARI